Często zadajecie praktyczne pytania dotyczące chorób skóry i codziennych problemów z nimi związanych. Będziemy się starali je „wyłapywać” i odpowiadać. Możecie je również nadsyłać na maila: kontakt@zyjzchoroba.pl. Dziś pierwsza część dotycząca transfuzji, przeszczepów i odwiedzin w szpitalu.

Temat: Choroby skóry a transfuzje krwi i przeszczepy szpiku kostnego

Łuszczyca jest chorobą, w której inicjowaniu bierze udział układ odpornościowy, w tym limfocyty T, komórki krwi wytwarzane w szpiku kostnym.  Aktywowane limfocyty T CD4 + i CD8 + przenikają do skóry właściwej i naskórka, powodując hiperkeratozę, parakeratozę, akantozę naskórkową, wydłużenie sopli naskórkowych oraz rozszerzenie naczyń. Procesy te zauważalne są na skórze w postaci zmian łuszczycowych. W ostatnich 25 latach zgłaszano przypadki pacjentów z łuszczycą, u których wykonano allogeniczny przeszczep szpiku kostnego, a następnie obserwowano długotrwała remisję łuszczycy. Co ciekawe, odnotowano również przypadki pacjentów, u których rozwinęła się łuszczyca po allogenicznym przeszczepie szpiku kostnego, z kilkoma przypadkami łuszczycy nabytej od dawców z łuszczycą.

Opisywano także przypadki łuszczycy nabytej u pacjentów, u których przetoczono krew od dawców chorych na łuszczycę. W tym jednak przypadku choroba uległa wyleczeniu po terapii systemowej i nie obserwowano jej nawrotów.

Należy zatem stwierdzić, że może dojść do pojawienia się łuszczycy nabytej po przeszczepie szpiku kostnego lub transfuzji krwi. Limfocyty T posiadające „czynniki zachorowalności na łuszczycę” z krwi przetoczonej od pacjenta chorego na łuszczycę mają krótki czas przeżycia. Czynnik chorobotwórczy dla łuszczycy jest wiec krótkotrwały, co powoduje, że łuszczyca ustępuje po leczeniu.

Wiadomo, że łuszczyca wchodzi w remisję po allogenicznym, ale nie autologicznym (biorca jest jednocześnie dawcą), hematopoetycznym (transplantacja krwiotwórczych komórek krwi obwodowej po ich uprzednim przygotowaniu odpowiednimi lekami) przeszczepie komórek macierzystych, co wskazuje, że hematopoetyczne komórki macierzyste niosą główny czynnik chorobotwórczy łuszczycy.

Nie obserwowano podobnych zależności przy atopowym zapaleniu skóry, ale problem ten jest przedmiotem badań naukowców, zatem należy oczekiwać doniesień w tym temacie.

Należy z cała pewnością stwierdzić, że zarówno przeszczep szpiku kostnego, jak i transfuzja krwi nie mają żadnego związku z pojawieniem się trądziku zwykłego u biorcy. Mechanizm tego schorzenia opiera się na przyczynie nadprodukcji łoju, nadmiernej kolonizacji bakterii oraz związku czynników hormonalnych z powstawaniem zmian trądzikowych.

Temat: Choroby skóry a odwiedziny w szpitalu

Pacjenci z łuszczycą czy atopowym zapaleniem skóry leczeni lekami immunosupresyjnymi takimi jak cyklosporyna, metotreksat, leki biologiczne – są potencjalnie bardziej narażeni na wystąpienie poważnych infekcji podczas rozpoczynania leczenia. Ryzyko to jest wyższe u osób starszych lub cierpiących na choroby współistniejące. Infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych są najczęściej stwierdzanymi infekcjami w tej grupie chorych. Ponadto pacjenci z tzw. czynnymi zmianami zapalnymi na skórze są zarówno źródłem zakażenia dla pacjentów szpitali jak również istnieje ryzyko pogorszenia choroby u samych chorych na skutek dodatkowych wtórnych nadkażeń. Warto zatem dla własnego bezpieczeństwa ograniczyć odwiedziny w szpitalu w miejscach takich jak: Oddziały Chorób Zakaźnych, Oddziały Pediatrii Ogólnej, Izby Przyjęć, Szpitalne Oddziały Ratunkowe. Dla bezpieczeństwa pacjentów szpitala warto ograniczyć wizyty w Oddziałach Onkologicznych, Transplantologii, Kardiochirurgii, Torakochirurgii, Neurochirurgii, Ginekologiczno-Położniczych, Pediatrii, Neonatologii oraz Intensywnej Terapii. Gdyby jednak do takich odwiedzin miało dojść najprostszą i obowiązkową zasadą jest prawidłowe umycie rąk przed wejściem do szpitala oraz po jego wyjściu. Czas przeżywania na skórze rąk określonego patogenu chorobotwórczego waha się od 60-240 min. Zgodnie z regulaminem danego oddziału powinno się stosować również jednorazową odzież i obuwie ochronne.

Pin It on Pinterest

Share This