Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższa polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z portalu www.zyjzchoroba.pl.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest Żyj z chorobą Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Cicha 27, 43 – 100 Tychy. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016r. ,poz. 922 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z z 2017r., poz. 1219 z późn. zm.).

II. ZAKRES, CEL PRZETWARZANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownicy portalu Żyj z chorobą korzystają z niego w sposób anonimowy. W celu uzyskania możliwości publikowania własnych treści w portalu wskazane jest zarejestrowanie się Użytkownika poprzez wypełnienie formularzu rejestracyjnego.
 2. W celu udoskonalenia portalu, rozwoju na potrzeby Użytkowników Administrator portalu gromadzi dane, które dotyczą interakcji Użytkownika z portalem Żyj z chorobą – usługami i treściami. W szczególności gromadzi informację dotyczące:
  1. logowania i urządzenia – logi systemowe i numer IP urządzenia, z którego dokonano połączenia,
  2. danych dotyczących statystyk odsłon, ruchu do i z portalu Żyj z chorobą.
 3. Administrator portalu Żyj z chorobą wykorzystuje dane gromadzone od Użytkownika w wymienionych celach:
  1. informowaniu Użytkownika o nowych usługach i treściach,
  2. informowaniu Użytkownika o treściach i usługach Partnerów Administratora,
  3. monitorowania usług i treści, a także wprowadzania ich ulepszeń,
  4. prowadzenia kampanii marketingowych, promocyjnych jednak wyłącznie pod warunkiem otrzymania wcześniejszej zgody od Użytkownika,
  5. jeśli Użytkownik zapisał się do listy newsletterowej – wysyłanie mu bezpłatnych newsletterów.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Formularz, który wypełnia Użytkownik w trakcie rejestracji do portalu Żyj z chorobą, proces logowania do portalu zabezpieczony jest zaszyfrowaną komunikacją z użyciem certyfikatu SSL.
 2. Wszelkie informacje dotyczące Użytkowników są przechowywane i przetwarzane przez Administratora portalu Żyj z chorobą w sposób zachowujący wszelkie środki bezpieczeństwa, jednocześnie spełniające wymagania polskiego prawa.
 3. Dostęp do danych osobowych Użytkowników posiadają wyłącznie osoby upoważnione pisemną zgodą. Podczas przetwarzania danych osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Portal Żyj z chorobą wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach udostępni dane osobowe Użytkowników innym podmiotom, osobom trzecim bądź instytucjom jednak dzieje się
  to za zgodą Użytkownika lub na żądanie organów uprawnionych.
 5. Portal Żyj z chorobą oświadcza, że może anonimowo ujawniać statystyki zbiorcze, zestawienia które dotyczą np. liczby unikalnych Użytkowników portalu. Jednak dane te nie stanowią danych osobowych Użytkowników i nie pozwalają na identyfikacje Użytkownika.

IV. PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Zarejestrowany Użytkownik udostępniający dane osobowe portalowi Żyj z chorobą gwarantuje mu prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich, czy też usuwanie. Działania te może wykonać także sam Użytkownik.
 2. Użytkownik ma możliwość wyboru w jakim zakresie chce korzystać z usług dostępnych w portalu i udostępniać o sobie informacje.
 3. Użytkownik korzystający z portalu Żyj z chorobą może zwrócić się do Administratora
  o usunięcie jego danych osobowych w całości bądź w określonej części.
 4. Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych w wypadku
  gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienie sprawy.

V. POZYSKIWANIE I PRZETWARZANIE POZOSTAŁYCH DANYCH

 1. Administrator portalu Żyj z chorobą stosuje pliki typu cookies.
 2. Pliki cookies w większości przeglądarek można kasować z twardego dysku komputera, Użytkownik może także ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku, a także zablokować wszystkie przesyłane cookies.
 3. Pliki cookies stosowane są w celu dostosowywania portalu Żyj z chorobą do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych.
 4. Pliki cookies to pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika portalu (np. komputera, laptopa albo telefonu).
 5. Pliki cookies nie mają za zadanie identyfikować Użytkownika. Na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.
 6. Portal Żyj z chorobą stosuje również pliki cookies wydajnościowe, które służą do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach Użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Portal Żyj z chorobą zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie portalu.
 2. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące niniejszej polityki prywatności Użytkownicy powinni wysłać na adres: kontakt@zyjzchoroba.pl.

Pin It on Pinterest

Share This